<
>
 • Finansowanie
 • Handel zagraniczny
 • Zarządzanie należnościami i płatnościami
 • Treasury

Finansowanie

 • Średnio/długoterminowe rozwiązania finansowania inwestycji i/lub projektów Twojej firmy.

  • Finansowanie strukturyzowane

  • Pożyczki o stałym lub zmiennym oprocentowaniu

  • Schuldschein

 • Gwarancje w celu pokrycia zobowiązań Twojej firmy.

  • Gwarancje techniczne

  • Gwarancje ekonomiczne i finansowe.

 • Instrumenty finansowania przeznaczone zasadniczo na pokrycie krótkoterminowych potrzeb w zakresie płynności.

  • Linia kredytowa

  • Rachunki kredytowe na zobowiązania zaciągnięte

  • Rachunki kredytowe na zobowiązania, które NIE zostały zaciągnięte

 • Zaliczka na poczet twojej sprzedaży kredytowej

  • Faktoring bez regresu

 • Zarządzanie płatnościami dla dostawców

  • Faktoring odwrotny

 • Inne.

  • Udział w programach skupowania ryzyka

Handel zagraniczny

W CaixaBank oferujemy różne rozwiązania w zakresie zarządzania Twoimi zagranicznymi transakcjami handlowymi oraz ich finansowania w perspektywie średnio i długoterminowej.


Akredytywa importowa

Bezpieczny i skuteczny sposób płacenia za zakupy od zagranicznych dostawców.

Usługa ta gwarantuje, że Twój bank (CaixaBank) zapłaci dostawcy, o ile spełnione zostaną określone warunki dotyczące dokumentacji, którą dostawca przesyła do CaixaBank, odnoszące się do towarów, ich dostawy, transportu itp. warunki, które Ty jako kupujący wcześniej uzgodniłeś.

Akredytywa dokumentowa (eksportowa) 

Gwarantujemy prowadzenie działalności za granicą za pomocą bezpiecznych i sprawnych środków windykacji. Oferujemy gwarancję bankową windykacji, pokrycie wszystkich ryzyk i możliwość wcześniejszej spłaty kwoty kredytu.

Finansowanie handlu zagranicznego

W CaixaBank oferujemy różne średnio- i długoterminowe rozwiązania finansowe dla operacji handlu zagranicznego.

 

Eksport

 • Eksportowe inkaso dokumentowe
 • Forfaiting
 • UPAS (Usance Payable at Sight)

Zarządzanie należnościami i płatnościami 

Wysyłanie przelewów

Dzięki przelewom SEPA możesz dokonywać płatności w euro, bez limitu kwoty, między rachunkami bankowymi klientów w obszarze SEPA, w pełni elektroniczny i zautomatyzowany sposób.

Dzięki tej usłudze Twoja firma będzie mogła dokonywać odbiorów i płatności z klientami i dostawcami znajdującymi się na jednym obszarze, który obejmuje 36 krajów: członków Europejskiego Obszaru Gospodarczego (składającego się z dwudziestu siedmiu państw Unii Europejskiej oraz Liechtensteinu, Islandii i Norwegii) oraz Andory, Monako, San Marino, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Watykanu.

Ponadto możesz wykonywać zwykłe i pilne przelewy krajowe, przelewy międzynarodowe w większości walut, a także polecenia zapłaty za pośrednictwem SEPA.

Zarządzanie codziennymi wpływami i płatnościami

Płatności masowe

Dokonuj wypłat wynagrodzeń lub płatności na rzecz dostawców masowo za pośrednictwem CaixaBankNow w najwygodniejszy sposób, w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. Dzięki Asystentowi online pomagamy szybko tworzyć pliki, importując plik Excel lub włączając poszczególne płatności.

Będziesz mieć również dostęp do usługi koncentracji gotówki i usługi żądania przelewu (SWIFT MT101).

Saldo za pośrednictwem wiadomości SWIFT

Umożliwia to uzyskanie salda konta w międzynarodowym, ustandaryzowanym formacie.

Przeglądaj wyciągi w formacie SWIFT (MT940/942), zarządzaj płatnościami plików i uzyskaj dostęp do międzynarodowego portalu bankowości cyfrowej online.

Treasury

 • Rachunki bieżące

Wkład zwrotny na żądanie na potrzeby związane ze zwykłym zarządzaniem Twoją firmą, należnościami i płatności itd. 

 • Lokaty terminowe

W postaci lokat terminowych dostosowanych do Twoich operacji i prowadzonej przez Ciebie działalności.

 • Waluta - SPOT (transakcje jedna za drugą) i spread walutowy (tabela)