Historia "la Caixa"

Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, powstała w wyniku przekształcenia w czerwcu 2014 “la Caixa” w fundację bankową, zgodnie z wymogami Ustawy o Kasach Oszczędności oraz Fundacjach Bankowych z 27 grudnia 2013 roku.

La Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares, ”la Caixa”, powstała 5 kwietnia 1904 roku, założona przez katalońskiego prawnika Francesca Moragasa Barreta, przy wsparciu licznych katalońskich podmiotów cywilnych. Została stworzona w celu popularyzacji idei oszczędzania i tworzenia zabezpieczeń emerytalnych; cele, które dziś wydawać się mogą wyłącznie finansowe, w tym kontekście historycznym stanowiły wyraźny instrument pomocy dla najbiedniejszych klas społecznych, i miały im zapewnić pewną niezależność i bezpieczeństwo w życiu rodzinnym.

Francesc Moragas (1868-1935), założyciel i pierwszy Prezes “la Caixa”

16 kwietnia 1904 roku, w jednym z salonów Pałacu Sztuk Pięknych w Barcelonie, gdzie organizowane były wydarzenia o najwyższej randze dla miasta, król Alfonso XIII dokonał oficjalnego otwarcia Caja de Pensiones para la Vejez. W trakcie tej ceremonii, król został mianowany prezesem honorowym oraz mecenasem nowej instytucji.

Celem Moragasa, jako pierwszego Prezesa “la Caixa’” było stworzenie prywatnej instytucji, która, w czasach tak małej stabilności społecznej byłaby w stanie zapewnić pracownikom oraz przedsiębiorcom mechanizm gwarantujący bezpieczeństwo na starość lub w przypadku niezdolności do pracy. Z tego zamysłu zrodziła się Caja de Pensiones, choć niemal rówwnolegle, Moragas wraz ze wspólnikami rozszerzył ofertę emerytalną o rozwiązania oszczędnościowe. W ten oto sposób „la Caixa” stała się jednostką o nowatorskim podejściu ekonomicznym i społecznym w dziedzinie oszczędzania, będąc jednocześnie pionierem w oferowaniu ubezpieczeń społecznych.

Główna siedziba “la Caixa”, przy Vía Laietana w Barcelonie, lata 30-te

Francesc Moragas zapoczątkował profesjonalny i ambitny sposób zarządzania, różniący się bardzo od podejścia dominującego do tej pory w innych kasach oszczędnościowych. Zaoferował zróżnicowane plany oszczędnościowe, otworzył oddziały w głównych miastach i miasteczkach całej Katalonii, wprowadzając nowoczesny sposób zarządzania finansowego. „La Caixa” stopniowo zwiększała swoją obecność na terenie Katalonii i Balearów, a jej celem była popularyzacja korzyści nowoczesnych finansów. W tym kontekście należy podkreślić, że “la Caixa” była prekursorem oraz promotorem w Hiszpanii opieki społecznej- jednego z podstawowych filarów obecnego społeczeństwa dobrobytu.

Działalność Społeczna/ Projekty Społeczne ”la Caixa”

”la Caixa”,stworzona ze społeczną misją walki z wykluczeniem finansowym oraz z zamiarem udziału w rozwoju socjoekonomicznym obszaru, na którym działała, w krótkim czasie podjęła nowe metody działań społecznych. Nowatorskiemu charakterowi „la Caixa” zawdzięczamy zmianę działalności społecznej w wydaniu kas oszczędnościowych. Do tamtej chwili, „la Caixa”-jak i wszystkie inne kasy- przekazywała całość swojego zysku ekonomicznego na tworzenie rezerw, a jej działalność społeczna ograniczała się do przyznawania nagród dla podatników oraz przekazywania niewielkich datków na rzecz instytucji charytatywnych i kulturalnych; niemniej jednak, od 1917 roku, „la Caixa” zaczęła przeznaczać część swojego zysku na konkretny cel, jakim stała się realizacja projektów społecznych; w roku 1918 „la Caixa” zdecydowała włączyć Działalność Społeczną do profilu jej działalności tak, aby zapewnić jej profesjonalne i wydajne zarządzanie. Nie chodziło bynajmniej o działalność charytatywną, ale o zaoferowanie usług z zakresu pomocy społecznej, kulturalnej i społecznościowej, przyczyniających się do poprawy jakości życia społeczeństwa. Wraz z upływem lat, te innowacyjne działania zostały uregulowane na mocy przepisów prawnych.
To zaangażowanie w kwestie społeczne towarzyszy spółce od lat; dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, obecna “la Caixa”, (powstała w wyniku fuzji w roku 1990 z Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona, założonej 1844), jest wierna zasadom, które zainspirowały swego czasu założycieli Caja de Pensiones: zaangażowaniu społecznemu i ekonomicznemu względem obszaru, na którym działa.

”la Caixa” stała się grupą finansową -liderem hiszpańskiego systemu finansowego oraz liderem wśród hiszpańskich i europejskich kas oszczędnościowych. W ramach rozszerzenia swojej działalności poza terytorium Katalonii i Balearów, „la Caixa” stworzyła najbardziej rozległą sieć placówek w skali hiszpańskiego systemu finansowego; „la Caixa”, w ramach prowadzonej przez siebie działalności społecznej, finansuje i realizuje projekty społeczne, kulturalne, edukacyjne i naukowe.

Historia symbolu

Pod koniec lat siedemdziesiątych, ”la Caixa” zdecydowała wykreować własną tożsamość korporacyjną, znacząco różną od pozostałych hiszpańskich jednostek finansowych. Celem było nadanie „la Caixa” unikalnych, łatwo rozpoznawalnych cech, z którymi, co więcej, klienci mogliby łatwo się identyfikować. Realizację tej misji powierzono firmie Landor Associates. Z wielu przedstawionych propozycji wybrano tę, która wydawała się najwłaściwsza i najbardziej innowacyjna: zwrócono się z prośbą do Joana Miró, najznamienitszego artysty Katalonii i Balearów, o międzynarodowej sławie, o wykonanie gobelinu, z którego można by wybrać pojedynczy, charakterystyczny element.

Tak więc, w roku 1980- gwiazda oraz jej kolorystyka- tak szczególnie śródziemnomorskie i charakterystyczne dla twórczości Joana Miró-stały się symbolem “la Caixa”. Od tej chwili, symbol „la Caixa” pełni rolę innowacyjnego elementu, który stworzył nową tendencję w hiszpańskim sektorze finansowym w zakresie wizerunku korporacyjnego. Jego powszechna obecność zarówno w miejscach publicznych, jak i środkach przekazu sprawiły, iż gwiazda „la Caixa” jest dobrze znanym symbolem na terenie całego kraju.
 

Rozwój i zmiany organizacyjne

- W roku 1990, nastąpiła fuzja pomiędzy Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares, ”la Caixa”,założoną 5 kwietnia 1904 roku przez katalońskiego prawnika Francesco Moragasa Barreta, a Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona, założoną w roku 1844; grupa powstała w wyniku fuzji jest liderem hiszpańskiego systemu finansowego oraz liderem wśród hiszpańskich i europejskich kas oszczędnościowych.

- W ramach rozszerzenia swojej działalności poza terytorium Katalonii i Balearów, „la Caixa” stworzyła najbardziej rozległą sieć placówek w skali hiszpańskiego systemu finansowego; „la Caixa”, w ramach prowadzonej przez nią działalności społecznej „Obra Social”, finansuje i realizuje projekty społeczne, kulturalne, edukacyjne i naukowe.

- W roku 2007, „la Caixa” zatwierdziła pierwszą ofertę publiczną swojego portfela udziałowców, za pośrednictwem spółki CriteriaCaixaCorp, w której „la Caixa” zachowa pakiet kontrolny.

- W roku 2011, „la Caixa” zatwierdziła rozpoczęcie procesu restrukturyzacji, w wyniku którego powstała CaixaBank, giełdowa jednostka bankowa, za pośrednictwem której Grupa „la Caixa” kontynuuje w sposób pośredni swoją działalność finansową.

- CaixaBank łączy całą działalność bankową “la Caixa”, działalność ubezpieczeniową oraz udziały w bankach międzynarodowych i spółkach Telefónica i Repsol. Bank zajmuje pozycję lidera w hiszpańskim sektorze usług finansowych i ubezpieczeniowych, ponadto uczestniczy w szeregu działań uzupełniających. CaixaBank posiada ponad 5700 oddziałów, najniższy wskaźnik kredytów zagrożonych spłacalności pożyczek wśród wielkich hiszpańskich grup finansowych, najlepsze pokrycie oraz najlepszą pozycję kapitałową.

- ”la Caixa” stworzyła również nową jednostkę, łączącą udziały przemysłowe dawnej CriteriaCaixaCorp (Abertis, Agbar, Gas Natural Fenosa, PortAventura y Mediterranea), Servihabitat oraz działalność w branży nieruchomości.

 

Założenie Fundacji Bankowej ”la Caixa”

W czerwcu 2014, zgodnie z wymogami Ustawy o Kasach Oszczędności oraz Fundacjach Bankowych z 27 grudnia 2013 roku, ”la Caixa” została przekształcona w Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”,

W ramach procesu transformacji, zatwierdzono jednocześnie następujące: z jednej strony, rozwiązanie i likwidację Fundacji “la Caixa”, której działalność została przeniesiona na rzecz Fundacji Bankowej oraz z drugiej strony, przekazanie na rzecz Criteria CaixaHolding (której wyłącznym udziałowcem jest “la Caixa”) udziału “la Caixa” w CaixaBank; w wyniku powyższego, Fundacja Bankowa ”la Caixa” będzie posiadać udział w CaixaBank za pośrednictwem Criteria.

Fundación Bancaria 'laCaixa'

OBJAŚNIENIA Z GRAFIKU:
Fundación Bancaria ”la Caixa”= Fundacja Bankowa ”la Caixa”
Obra Social ”la Caixa”- Projekty Społeczne ”la Caixa”
Negocio bancario y seguros=działalność bankowa i ubezpieczeniowa
Banca internacional=bankowość międzynarodowa
Cartera Industrial= portfel udziałów w przemyśle
Cartera inmobiliaria= Portfel udziałów w branży nieruchomości

(1) Po przekształceniu “la Caixa” w fundację bankową, przewidziane jest przeniesienie na rzecz Criteria wszystkich aktywów i pasywów nie związanych z działalnością w ramach Projektów Społecznych, wraz ze wszystkimi udziałami w CaixaBank i instrumentami dłużnymi emitowanymi przez „la Caixa”; wartość nominalna w/w należności na dzień 31 marca 2014 wynosiła 7 805 milionów euro.
(2) Na dzień 31 marca 2014. Udział 55,9% całkowicie rozwodniony w roku 2017.
(3) Aktywa z sektora nieruchomości pochodzące z portfela istniejącego w chwili Restrukturyzacji Grupy w 2011 roku. W czerwcu 2014 roku, ”la Caixa”, została przekształcona w Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, „la Caixa”, zgodnie z wymogami Ustawy o Kasach Oszczędności oraz Fundacjach Bankowych z 27 grudnia 2013 roku.