Productos y Servicios

AWALE

Techniczne poręczenia licytacji lub przetargów publicznych:
-Pomagamy skrócić czas przetwarzania dokumentów, dostarczając tekst poręczenia dotyczącego jakiegokolwiek przetargu publicznego, w którym chcieliby Państwo wziąć udział.

Awale w linii:
-Idealne w celu skrócenia czasu przetwarzania dokumentów, gdy istnieje powracająca potrzeba zabezpieczenia w postaci poręczenia.

Gwarancje ekonomiczne i finansowe:
-Oferowane, aby zabezpieczyć zobowiązania płatnicze.

SEPA:

-Sprawdzenie salda poprzez wyciąg z konta – MT940.

Więcej informacji na temat SEPA (English)