Produkty i usługi

Międzynarodowe Oddziały “la Caixa” oferują doradztwo, finansowanie oraz podstawowe usługi bankowe dla firm zarówno w danym kraju, jak i w ramach przepływów pieniężnych między państwami.

Finansowanie średnio- i długoterminowe; kredyty korporacyjne i syndykowane.

Finansowanie strukturyzowane, głównie w sektorach infrastrukturalnych i energetycznych.

Finansowanie krótkoterminowe, pożyczki i konta kredytowe.

Podstawowe usługi bankowe, przelewy krajowe i zagraniczne.

Poręczenia i gwarancje

 

Zarządzanie środkami pieniężnymi

Rachunki walutowe: USD, EUR i PLN, oraz lokaty terminowe.
Płatności On-line do Instytucji Administracji Publicznej.
Handel Zagraniczny i Wymiana walut.

Ponadto, za pomocą Línea Abierta Internacional jest możliwe dokonywanie większości operacji finansowych, usługi Home Banking de “la Caixa” pozwalają na oszczędność czasu oraz realizacje operacji na warunkach konkurencyjnych.